klimaatatelier

Impressie van  klimaatatelier Haarlem, 15 maart 2016

Klimaatatelier

Een klimaatatelier is een vliegende en inspirerende start van een klimaatvisie of klimaatprogramma. In één intensieve dag wordt met een grote groep betrokkenen een compleet klimaatgericht planproces doorlopen met verkenningen van urgentie, gebiedskennis, visie, ambitie en samenwerking.


Klimaatatelier, één van de tools van de Natuurlijke Alliantie

logo Natuurlijke Alliantie

Wat je kunt verwachten

In één intensieve dag wordt een klimaatgericht planproces doorlopen:

  • Kennis opdoen en delen over klimaateffecten, ruimtelijke gevolgen en plangebied
  • Instrumenten en tools leren gebruiken, zoals de Klimaateffectatlas, de Gidsmodellen, de Natuurlijke Alliantie gebiedsanalyse en de Deltabeeldbank
  • Aanzet maken voor ruimtelijke klimaatvisie op regionaal, stads en gebiedsniveau
  • Praten over klimaatambities en relaties met andere belangen
  • Verkennen van gevolgen van klimaateffecten voor organisatie en samenwerking.
Lees meer

Opties

Een klimaatatelier wordt ervaren als een inspirerende en verrijkende happening. Deze werkvorm kan op verschillende manieren worden gebruikt:

  • Losse introductie op klimaatveranderingen en klimaatadaptatie
  • Brainstorm binnen gemeente, waterschap of netwerk over problemen en kansen van klimaatveranderingen
  • Focusbijeenkomst bij het opstellen van een regionale of gemeentelijke klimaatagenda

Per keer wordt besproken wat de wensen en ideeën zijn van een gemeente of waterschap. De opzet en rolverdeling wordt daarop aangepast. Soms is er maar een halve dag beschikbaar, in dat geval wordt het programma ingekort.

Rapportages

klimaatatelier Haarlem

Klimaatatelier Haarlem

Klimaatatelier Rheden

Klimaatatelier Rheden

raadsleden die schetsen

Raadsatelier Rheden

voorkant rapport

Klimaatatelier Tilburg

Organisatie

GrondRR heeft deze werkvorm ontwikkeld met Stichting CAS en onderzoeksinstelling Alterra. Ze hebben ervaring opgedaan in ca. 50 ateliers Nederland, België en Duitsland, en de werkvorm daarin geprofessionaliseerd.

Bij ontwikkeling van de klimaatvisie vragen de sociale en organisatorische/ beleidsmatige aspecten steeds vaker de aandacht. Hiervoor werken we samen met Hans Olsthoorn van PROquint en met Roelof Westerhof van ORG-ID.
Bij de voorbereiding wordt nauw samengewerkt met de opdrachtgever. Waar mogelijk worden gebiedsspecialisten van gemeente en waterschap betrokken bij analyses en presentaties.