Opzet en werkwijze


In één dag hoofdlijnen van klimaaturgentie en handelingsperspectief ontdekken.

Met het klimaatatelier Haarlem illustreren we de opzet en het werkproces van een klimaatatelier. Bij het Haarlemse atelier is samengewerkt wordt gemeente, waterschap, CAS, Alterra, PROquint en GrondRR.

Een klimaatatelier bestaat uit drie onderdelen:

 1. De voorbereiding
 2. Het klimaatatelier (1 à 2 dagdelen)
 3. Het vervolg

De voorbereiding

Een klimaatatelier is vooral effectief bij een goede en gemeenschappelijke voorbereiding. In deze voorbereiding zijn de volgende werkzaamheden mogelijk:

 1. Gebiedsanalyse
 2. Interviews;
 3. Extra optie urgentie

Gebiedsanalyse

 • Maken van themakaarten: bodemkaart, waterkaart en natuur/ groenkaart. Soms worden deze samengevat in een landschapskaart.
 • Maken van kwetsbaarhedenkaart, waarop gebieden en zones staan die gevoelig zijn voor klimaatveranderingen.
Bodemkaart

Download hier de bodemkaart

Grondwaterkaart

Download hier de grondwaterkaart

Groenkaart

Download hier de natuur en groenkaart

kwetsbaarhedenkaart

Download hier de kwetsbaarhedenkaart

Interviews

 • Inhoudelijke interviews met specialisten gemeente en waterschap
 • Interview met wethouder
 • Mogelijk ook gesprekken met maatschappelijke organisaties

Extra optie urgentie

Uitvoeren van CLICO analyse, dat is een indicatieve raming van kosten als er geen adaptatiemaatregelen worden uitgevoerd.


Het klimaatatelier

BLOK 1: Start, urgentie en gebiedskennis (± 2 uur)

Toelichtingen

 • Welkom en introductie;
 • Klimaatveranderingen, specifiek gevolgen voor de stad;
 • Systeemanalyse bodem, water en groen (in voortraject gemaakt samen met specialisten van gemeente en waterschap);
 • Klimaat kwetsbaarhedenkaart, dit is de kaart waarop de klimaateffecten indicatief zijn ingetekend.

Groepsopdracht

Verbeter de kwetsbaarhedenkaart en de andere analysekaarten.

BLOK 3: Ruimtelijke klimaatvisie (± 2 uur)

Toelichtingen

 • Gidsmodel als hulpmiddel;
 • Opdracht uitleggen: indicatieve schetsen maken schetsen op niveaus regio, stad en wijk/ buurt.

Groepsopdracht

 • Schetsen maken voor regio en stad, koppeling leggen tussen gebiedsanalyse, kwetsbaarheden en groenblauwe hoofdstructuur van de stad;
 • Schets uitwerken voor een wijk (Haarlem Noord), leren dat de wijk een onderdeel is van de stedelijke en regionaal structuur;
 • Soms wordt ipv een wijkontwerp een discussie gehouden over ambities en samenwerking.

BLOK 2: Methode en achtergronden (± 1 uur)

Toelichtingen

 • Beleid van gemeente en waterschap, betekenis van Omgevingsvisie
 • Methode natuurlijke Alliantie, integraal denken, denken in ambities
presentatie van 2 deelnemers

Presentatie van kwetsbaarheden in het klimaatatelier Haarlem

BLOK 4: Discussie, koers bepalen en afronden (± 1 uur)

 • Plenaire terugkoppelingen van groepsresultaten
 • Discussies over resultaten en samenwerking
 • In Haarlem noviteit: reflectie door MT leden
 • Afspraken en afronding

Het vervolg in Haarlem

 • Aanscherping van de gebiedsanalyse;
 • De urgentie van klimaatadaptatie richting bestuur en organisatie benadrukken;
 • Streven naar een ruimtelijke adaptatievisie; Zo mogelijk aanhaken bij de Structuurvisie Openbare Ruimte.