De voorbereiding

Een klimaatatelier is vooral effectief bij een goede en gemeenschappelijke voorbereiding. In deze voorbereiding zijn de volgende werkzaamheden mogelijk:

 1. Gebiedsanalyse
 2. Interviews;
 3. Extra optie urgentie

Gebiedsanalyse

 • Maken van themakaarten: bodemkaart, waterkaart en natuur/ groenkaart. Soms worden deze samengevat in een landschapskaart.
 • Maken van kwetsbaarhedenkaart, waarop gebieden en zones staan die gevoelig zijn voor klimaatveranderingen.

Interviews

 • Inhoudelijke interviews met specialisten gemeente en waterschap
 • Interview met wethouder
 • Mogelijk ook gesprekken met maatschappelijke organisaties

Extra optie urgentie

Uitvoeren van CLICO analyse, dat is een indicatieve raming van kosten als er geen adaptatiemaatregelen worden uitgevoerd.

Het klimaatatelier

BLOK 1: Start, urgentie en gebiedskennis (± 2 uur)

Toelichtingen

 • Welkom en introductie;
 • Klimaatveranderingen, specifiek gevolgen voor de stad;
 • Systeemanalyse bodem, water en groen (in voortraject gemaakt samen met specialisten van gemeente en waterschap);
 • Klimaat kwetsbaarhedenkaart, dit is de kaart waarop de klimaateffecten indicatief zijn ingetekend.

Groepsopdracht

Verbeter de kwetsbaarhedenkaart en de andere analysekaarten.

Groepsopdracht analyse

Verbeter de kwetsbaarhedenkaart en de andere analysekaarten.

BLOK 2: Methode en achtergronden (± 1 uur)

Toelichtingen

 • Beleid van gemeente en waterschap, betekenis van Omgevingsvisie
 • Methode natuurlijke Alliantie, integraal denken, denken in ambities

Groepsopdracht presentatie

Presentatie van 2 deelnemers

Presentatie van kwetsbaarheden in het klimaatatelier Haarlem

BLOK 3: Ruimtelijke klimaatvisie (± 2 uur)

Toelichtingen

 • Gidsmodel als hulpmiddel;
 • Opdracht uitleggen: indicatieve schetsen maken schetsen op niveaus regio, stad en wijk/ buurt.

Groepsopdracht

 • Schetsen maken voor regio en stad, koppeling leggen tussen gebiedsanalyse, kwetsbaarheden en groenblauwe hoofdstructuur van de stad;
 • Schets uitwerken voor een wijk (Haarlem Noord), leren dat de wijk een onderdeel is van de stedelijke en regionaal structuur;
 • Soms wordt ipv een wijkontwerp een discussie gehouden over ambities en samenwerking.

Groepsopdracht schetsen

 • Schetsen maken voor regio en stad, koppeling leggen tussen gebiedsanalyse, kwetsbaarheden en groenblauwe hoofdstructuur van de stad;
 • Schets uitwerken voor een wijk (Haarlem Noord), leren dat de wijk een onderdeel is van de stedelijke en regionaal structuur;
 • Soms wordt ipv een wijkontwerp een discussie gehouden over ambities en samenwerking.

BLOK 4: Discussie, koers bepalen en afronden (± 1 uur)

 • Plenaire terugkoppelingen van groepsresultaten
 • Discussies over resultaten en samenwerking
 • In Haarlem noviteit: reflectie door MT leden
 • Afspraken en afronding

Het vervolg in Haarlem

 • Aanscherping van de gebiedsanalyse;
 • De urgentie van klimaatadaptatie richting bestuur en organisatie benadrukken;
 • Streven naar een ruimtelijke adaptatievisie; Zo mogelijk aanhaken bij de Structuurvisie Openbare Ruimte.